logo Ilustracje Cennik FAQ
start
   
Element Studio Graficzne Logo
 

Logo jest graficzną formą przedstawienia firmy lub produktu. Termin "logo" stosowany jest dla określenia całego znaku składającego się z dwóch podstawowych elementów: sygnetu (symbolu graficznego) oraz logotypu (tekstu opisowego).

Znak graficzny
powinien być czytelny i łatwo
rozpoznawalny. Posiada nieskomplikowane kształty oraz niewielką liczbę kolorów co ułatwia zapamiętanie i skojarzenie znaku z konkretną marką lub produktem.

Logo podkreśla oraz podsumowuje wizerunek przedstawianego tematu przy jednoczesnym wywoływaniu u odbiorcy odpowiednich skojarzeń oraz nastroju.

Znak graficzny jest jednym z istotniejszych czynników wpływających na sukces rynkowy Państwa firmy powodując że to właśnie Wy zostaniecie zauważeni na rynku!

 
 
oferta l logo l ilustracje l cennik l faq..............................copyright © 2008 element studio graficzne all rights reserved l version 2................................xhtml l css l java script
ilustracje e-mail logo start kontakt cennik faq faq